Nu ska nästa Runeberg Junior-vinnare vaskas fram

Bild: Ksf Media

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior inleder sitt arbete. Priset är tidningen Östnylands och Borgå stads gemensamma barnbokspris.

Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete. Juryn består av kulturredaktör Mia Grönstrand, lektor i modersmål och litteratur, FM Bodil Lund och Malin Hollmén, servicechef för bibliotekstjänster i Sibbo. Priskoordinator är serviceförman Catharina Latvala vid Borgå stadsbibliotek.

Runeberg Junior-priset tillfaller en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6-9 år. Förvalsjuryn bekantar sig med böcker utgivna efter oktober 2017 och väljer därefter högst tio kandidater för priset. Juryn tar emot böcker för evaluering ända till slutet av oktober. Juryns kontaktuppgifter får man av priskoordinatorn.

Förvalsjuryns kandidater offentliggörs i början av november. Prisvinnaren bestäms av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå. Prisvinnaren offentliggörs i samband med festligheterna kring Runebergsdagen 2019.

Runeberg Junior-priset är Borgå stads och tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.

Mer läsning