Nu ska det sättas sprutt på centrum

Borgås levande centrum. Hur länge har inte invånare och företagare väntat på att det ska bli verklighet?

Förslaget över hur centrum skulle kunna utvecklas presenterades på torsdagen, och det är ett förslag som andas en vision av ett grönt centrum där fotgängaren och cyklisten är kungar, medan bilisterna får foga sig i att spela en biroll. Torget ska förvandlas till ett trivsamt kommersiellt centrum.

Spännande men orealistiskt? Stryk orealistiskt, men behåll spännande. Det är ett omfattande arbete som har gjorts, där även invånarna fått delta. Nu inleds processen där förslagen ska stötas och blötas i den kommunala beslutsprocessen. Det Borgå centrum som blir resultatet är antagligen något annat än det som finns på ritpappret i dag, men det tristaste är om det hela slutar med en urvattnad och fantasilös modell. Eller ännu värre – i status quo.

I dagens Borgå är problemet att det finns flera kommersiella centrum som inte hänger ihop på ett naturligt sätt. Gamla stan, centrum kring salutorget och västra åstranden har alla sin egen dragningskraft, men transportsträckorna mellan dem är tråkiga och bromsar snarare upp än lockar invånare och turister till att röra sig mellan de olika områdena.

Man får det man beställer. Vill man ha ett centrum där folk i alla åldrar trivs och lätt rör sig mellan de olika delarna så måste man planera för det. På kartan har man ritat upp en rad radikala lösningar där bilarna flyttas bort från centrum för att ge cyklister och fotgängare företräde. Visst ska man ännu kunna komma med bilen till centrum. Parkeringsplatserna finns kvar men hastigheterna sänks, och bilisterna får köra på fotgängarnas och cyklisternas villkor.

I dag fungerar inte trafiklösningarna optimalt. Det beror bland annat på osmidiga lösningar, men också på brister i trafikkulturen. Hur ofta ser man inte bilister som närapå exploderar av irritation på sträckorna mellan trafikljusen, som inte bryr sig om att blinka när man svänger eller byter fil, och som inte respekterar reglerna vid övergångsställen.

Därför är det klokt att granska trafiklösningarna och inte enbart i absoluta centrum, utan också hur trafiken in och ut från stadens olika delar påverkas. När ett nytt varuhus öppnar på västra åstranden skapas nya trafikströmmar, som kan leda till proppar i trafiken.

Förslagen för salutorget är säkert det som många har lättast att ta till sig. Sommartid är Borgå torg redan i dag en livlig samlingsplats med kafébussar och torgförsäljning. Nu föreslår man en saluhall på torget, och busstationen är inte endast för väntande bussresenärer, utan den ska också ge plats för bland annat kaféer och torghandel.

Ett levande centrum ska vara levande året om, och också på lördagar och söndagar, och helst även kvällstid. Människor ska känna sig trygga, och rörelsehindrade ska känna sig hemma.

Nu finns ett förslag som det är bra att jobba vidare med. Företagarnas och privata fastighetsägares insatser behövs också för att bidra till ett levande och attraktivt centrum. Intressanta idéer presenteras i förslaget, till exempel att riva, bygga nytt eller bygga till, och gröna tak.

Det som inte nämns i förslaget är pengar, och det är väl troligt att ekonomiska realiteter sätter ramarna för vad som är möjligt. Allt behöver inte förverkligas genast, och inte ens som man föreslår. Det viktigaste är att processen med att utveckla centrum kommer i gång på allvar och att man är beredd att testa nya lösningar.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning