Nu ska busstrafiken styras upp: Borgå och Lovisa får också gemensam app

TRAFIK. Savonlinja är ett av de bolag som skurit ner i antalet bussturer. Bild: Kristoffer Åberg

På fredagen gick Lovisa stad ut med ett pressmeddelande där man uppger att man jobbar för en fungerande busstrafik. Nästa år lanseras en app för trafik på glesbygden.

Lovisa stad tog med oro emot beskedet att Savonlinja ställer in bussturer mellan Lovisa och Helsingfors vid årsskiftet. Även Pohjolan Liikenne har meddelat att vissa av bolagets bussturer i regionen är hotade.

Saken kommer fram i ett pressmeddelande som publicerades på fredagen och där man konstaterar att bussturerna används av Lovisabor som arbetar eller studerar i Borgå eller i huvudstadsregionen. Man konstaterar vidare att en fungerande kollektivtrafik är ytterst viktig för staden och hotet om betydligt försämrade möjligheter till pendlande är oroväckande.

Lovisa stad förhandlar om kollektivtrafikfrågor med Näringslivs-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra statliga instanser. Lovisa, Borgå och NTM-centralen planerar en tidig busstur från Lovisa till Borgå. Turen ska i kombination med anslutande bussturer från Borgå göra det möjligt för resenärer att anlända i Helsingfors före klockan 8.

Efter årsskiftet lanserar Lovisa och Borgå "Byaskjussen", ett trafikförsök som ska förbättra möjligheterna att röra sig på glesbygden. Byaskjussen används med en mobilapplikation. I Lovisa betjänar Byaskjussen särskilt pendeltrafik, eftersom den testas i anslutningstrafiken mellan Liljendal och snabbturshållplatserna längs riksväg 7 i Gammelby på vardagsmorgnar och -kvällar.

Lokaltrafiken i Lovisa trafikeras av Kymen Charterline och fortsätter som normalt.

Mer läsning