Nu satsar Borgåskolorna också på matematiken

MATEMATIKEN I FOKUS. Nya arbetsgrupper bildas i Borgå för att hitta nya metoder att få upp elevernas matematikvitsord. Bild: Nina Ahtola

Modersmålet och matematiken kräver specialsatsningar, det visar också ny kartläggning

Varför presterar de finländska ungdomarna allt sämre i Pisaundersökningarna och varför har de finlandssvenska eleverna sämre resultat än de finskspråkiga?

Inte bara svar på de här frågorna utan också ett åtgärdsprogram som ska få upp de finska resultaten i Pisaundersökningarna har den kanadensiska pedagogen Satya Brink arbetat med under de senaste åren, med Svenska Kulturfonden som finansiär.

Elevernas betyg har granskats i tolv finlandssvenska kommuner, allt från lågstadium till gymnasium och studentexamen. Borgå är en av de tolv.

– Vi tog en årskurs vid Borgå gymnasium och granskade deras betyg tillbaka till årskurs fem, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström. På det viset fick vi med elever från många lågstadieskolor och båda högstadierna i staden.

Resultatet jämfördes med finska elevers resultat.

– Vi har ju redan tidigare vetat att prestationerna i modersmålet och i matematik har gått ner men nu fick vi svart på vitt.

Skillnader mellan språkgrupperna

Elever i svenska Borgåskolor börjar oftare med sämre betyg i modermålet än de finska eleverna, men båda språkgrupperna håller rätt så lika nivå från årskurs fem till studentexamen.

De finska eleverna har ofta ett högre betyg i modersmålet i början av skolgången men slutar lägre, jämfört med de svenska eleverna.

När det gäller matematik börjar de finska elevernas betyg sjunka när de kommer till årskurs sju, för att sedan stiga igen.

De svenska elevernas resultat i matematik stiger från årskurs sex till årskurs sju, och sjunker sedan igen. De svenska eleverna hade de högsta genomsnittsvitsorden på årskurs sju. Ändå visar Brinks resultat från hela Svenskfinland att betygen ofta sjunker mellan sexan och sjuan.

Vi vill öka lusten att läsa med bland annat bokhörnor i skolorna och med ett intensivare samarbete med biblioteket.

I matematik är skillnaderna stora mellan finska och svenska elever på årskurs nio, ett halvt vitsord.

Skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas resultat är också stort i modersmålet, i medeltal ett vitsord. Dessutom sjunker resultaten över lag.

Däremot ser det ut som om elever som får specialundervisning har ganska bra genomsnittsbetyg i modersmålet i Borgå och integreringen fungerar bra.

Nya arbetsgrupper

Satya Brink har sagt att skolorna helt enkelt måste följa med elevernas betyg bättre än man gör i dag. Lärare, elever och föräldrar måste sätta sig ner tillsammans och diskutera vad man kan göra för att eleven ska kunna prestera bättre.

Brink talar bland annat om individuella läroplaner.

I Borgå kommer man att fortsätta att satsa extra på modersmålet och inleda en ny satsning på matematiken.

– Vi höll redan på att avsluta projektet Läsning och skolspråk, men kom fram till att vi vill fortsätta, säger Lindström. Vi vill öka lusten att läsa med bland annat bokhörnor i skolorna och med ett intensivare samarbete med biblioteket. Vi fortsätter också att betona att alla lärare är modersmålslärare.

Under hösten ska en ny arbetsgrupp bildas som koncentrerar sig på modersmålet i de finska skolorna i Borgå. Dessutom ska man bilda både en svensk och en finsk grupp som går igenom hur man kan förbättra undervisningen i matematik.

– Här är vi ännu på startstrecket men det är meningen att grupperna ska hitta de metoder som lämpar sig bäst för Borgå, säger Lindström.