Nu rustas Telegrafbergets trappor och stigar upp

Fint blir det, och muskelkraft krävs det när trappor och stigar upp till Telegrafberget restaureras. Bild: Viivi Ikonen

Arbetet med att iståndsätta historiska utsiktsplatser i Borgå fortsätter. Nu är det Telegrafberget i Haiko som står i tur.

Nationalstadsparkens arbetsgrupp har i början av juli har inlett arbetet på Telegrafberget. På grund av den svåra terrängen utförs arbetet i stor utsträckning som handarbete.

− Det är möjligt att utnyttja en liten grävmaskin i början av trappstigen. När terrängen stiger måste arbetet dock utföras helt med hjälp av muskelkraft. Det är därför vi har en grupp med sex anställda här, säger arbetsledare Veli-Matti Vihinen i ett pressmeddelande.

Iståndsättningsarbeten uppskattas ta 4−5 veckor.

Naturtillstånd och fridfullhet lockar

Slitna stigar och trappor i området restaureras. Trappstigens gamla stentrappor bevaras och de kompletteras med gamla trappstenar som hittats på gatudepån. Trappstigen antas vara från 1850-talet då det fanns en optisk telegraf på berget.

Skogbevuxet utsiktsberg i Haiko som ägs av Borgå stad.

På toppen av berget finns ett utsiktstorn med utsikt över Haiko-fjärden, en enastående vy som förevigats redan av Albert Edelfelt.

På området finns blandskog i naturtillstånd och bergstallar.

På toppen av berget finns ett bestånd av gamla tallar med sköldbark. Längs områdets nord- och västgrans går en motionsled som sköts av staden.

Skyddsområdets areal är 27 hektar.

Källa: Borgå stad

Förbättrandet av stigarna gör det lättare att röra sig i området och visar också för besökarna var man bör röra sig.

– I populära naturobjekt med stort antal besökare är det viktigt att beakta slitaget i terrängen. Skyddsområdets natur på Telegrafberget har fått utvecklas orörd. Naturtillstånd och dess fridfullhet lockar människor till området vid sidan av utsikten. När slitaget koncentreras till vissa delar bevaras den omgivande naturen, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen från kommuntekniken.

Läs mer om restaureringen av Nationalstadsparkens pärlor:

Ett månghundraårigt, populärt promenadstråk har förbättrats

Folkparken på "Koko udd" ska återställas till sin forna glans

I de redan iståndsatta utsiktsobjekten har man redan upptäckt slitaget av olika motionsformer. De nya trapporna och stigarna har rustats upp som handarbete, med respekt för den historiska atmosfären. De klarar dock inte av ett hårt slitage, till exempel terrängcykling.

Iståndsättningsarbeten hör till ett projekt som Miljöministeriet stöder för att stödja tillgängligheten till och kännedomen om kulturhistoriskt värdefulla utsiktsplatser.