Nu rör det på sig kring nya fotbollshallen

ÖVERTRYCKSHALL. En övertryckshall planeras till Kokon. Den här hallen finns i Nickby i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

Redan nästa vecka kan en ansökan om byggnadslov lämnas in.

En ny övertryckshall för fotboll har planerats i Kokon i Borgå. Vid stadsfullmäktiges junimöte anslogs en halv miljon euro att använda för markbyggnadsarbeten och för att utöka antalet parkeringsplatser med etthundra. Konstgräset och hallen ska placeras invid Aurorahallen.

Projektet har en tid stått och stampat på samma ställe men på onsdagen bildades det nya bolag som tar hand om finansiering och byggande, allt det som går utöver stadens andel.

Med i bolaget är Futuras juniorer och Butchers, majoritetsägare är de lokala finansiärer som drar projektet.

Bildningsnämnden fick på onsdagen information om projektets nuläge.

– Jag tror på projektet och på att allt blir klart till sommaren 2017, säger chefen för idrottstjänster Per Högström. När hyresavtalet för området är undertecknat och byggnadslovsbehandlingen är klar kan staden börja med markbyggandet.

– Jag har hört att ansökan om byggnadslov kommer att lämnas in redan nästa vecka.

Ledande byggnadsinspektör Henning Johansson säger att behandlingstiden beror på om det är nämnden som avgör frågan eller om det räcker med tjänstemannabeslut.

Jag tror på projektet och på att allt blir klart till sommaren 2017.

– Det kan vi avgöra först när vi sett ansökan med ritningar. Vid tjänstemannabeslut är behandlingstiden ungefär fyra veckor med 14 dagar besvärstid. Om det krävs nämndelov så rör det sig om cirka sex veckor och 30 dagars besvärstid. De här tidtabellerna gäller endast i de fall att ansökan är fullständig.

Också stadens anslag på en halv miljon euro begränsas av besvärstid. Stadsfullmäktiges protokoll från juni kunde justeras först i slutet av augusti, när man äntligen lyckades få den ena protokolljusterarens, sannfinländaren Hannu Martikainens underskrift. Det innebär att besvärstiden för fullmäktigebesluten går ut först den 23 september.

Mer läsning