Nu räcker det med förtätningen av Näse området! - Låt parkområden vara park!

Parkering eller park? Borgå stad upplåter grusplanen till parkering, medan Marie-Louise Blomberg efterlyser ett grönare tänk av staden. Bild: Kristoffer Åberg

Bästa beslutsfattare och stadsplanerare i Borgå. Stadsdelen Näse behöver sina parkområden.

Parker fungerar som viktiga rekreationsområden för invånarna, de renar luften för stadsborna, de är stadens lungor.

Den vackra August Eklöfparken på västra sidan av Borgå å motsvaras av Runebergsesplanaden på östra sidan av ån. Torget och busstationen kan man kanske jämföra med handelsområdet vid Konstfabriken. Och så har vi Stadsparken med Muminlekplatsen på östra sidan.

Motsvarigheten på västra sidan är ett förvildat parkområde med förfallen lekplats som stadsplanerarna nu tänker sälja ut till byggbolag.

Bild: Kristoffer Åberg

Det är ett hån mot innevånarna i stadsdelen att göra om parkområdet till bilparkering! I stället för att rusta upp parkområdet för invånarnas bästa så har man gjort om det till tillfälligt parkeringsområde, som sedan skall säljas till byggbolag. I dessa miljötänkets tider låter det absurt och ligger absolut inte i tiden.

I stället borde man rusta upp lekplatsen, göra den lika attraktiv som Muminparken, för de ökande antal barnfamiljer man lockat till stadsdelen.

Borgå skall inte vara en trivsam småstad bara i drömmarna utan i verkligheten!

Det bor många hundägare i området. En del av parken borde göras till hundparker, för både stora och mindre hundar. Hundar behöver rastas flera gånger per dag, därför skall de vara i närheten av bostaden. I hundparker kan hundarna springa fritt och får utlopp för sina naturliga instinkter. De får träffa andra hundar och umgås med varandra.

Det finns också många äldre personer i stadsdelen, därför vore det perfekt att placera motionsredskap i parken. Naturligtvis skall det finnas växtlighet i en park med både träd, buskar och blommor. Och en porlande springbrunn är en lisa för själen.

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå är en småstad, och marknadsför sig som "drömmarnas stad". Om Borgå verkligen vill bevara sitt rykte som trivsam småstad så skall man bygga ut väldigt försiktigt i de gamla stadsdelarna, och hålla sig till det småskaliga. Om ett parkområde en gång har förstörts av höghus går det aldrig att göra om till park igen. Det är ett mycket känsligt beslut att göra om ett parkområde till höghusområde.

Hur skulle det vara att planera om Stadsparken till höghusområde och gratis bilparkering? Ingen har ännu kommit upp med den idén, men det kanske kan ske i en när framtid om invånarna inte är uppmärksamma.

Borgå skall inte vara en trivsam småstad bara i drömmarna utan i verkligheten!

Marie-Louise Blomberg Återflyttad Borgåbo