"Inte springa efter utvecklingen" – utredare efterlyser vägkarta för finlandssvenska läromedel

Under tiden då läromedlen var tryckta på papper var det enklare för pedagogerna att ha en översikt över utbudet. Bild: Kristoffer Åberg

Å ena sidan råder det brist på svenskspråkiga läromedel på flera områden, särskilt inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Å andra sidan har digitaliseringen vidgat vår horisont så att en myriad av potentiella digitala lärresurser producerade i Norden och globalt i princip är tillgängliga för finlandssvenska elever och studerande. Utredare Gun Oker-Blom efterlyser en slags vägkarta för de finlandssvenska läromedlen i den nya eran.

På uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet har filosofie magister Gun Oker-Blom utrett hela den svenskspråkiga utbildningsvägen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning. Rapporten...