Nu mäts kvaliteten på äldrevården

BRANDBACKEN I BAKGRUNDEN. Harriet Finne-Soveri har utrett vårdkvaliteten vid alla Borgå stads servicehem för äldre. Bild: Kristoffer Åberg

I servicehemmen i Borgå är man bra på att aktivera sina klienter socialt, men de borde få mer att säga till om i alla beslut som berör dem själva. Man borde också rensa bland de äldres psykmediciner. Geriatriker Harriet Finne-Soveri har granskat kvaliteten på vården på alla Borgås servicehem, också de privata.

För ett knappt år sedan var missförhållandena inom äldrevården, speciellt inom de privata vårdhemmen, på allas läppar. Också i Borgå uppdagades fall där man på vårdhem hade alltför liten personal, som...