Nu måste man se till helheten

Barackerna vid AE-skolan borde bort för att ge plats åt en idrottsplats, anser bildningsnämnden. Det är ingen bra idé att placera förskolebarn här. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsnämnden i Borgå vill inte acceptera en lätt, men ogenomtänkt, lösning på problemet med för många svenska förskolebarn i centrum.

Planerna på att flytta två förskolegrupper från centrum av Borgå till baracker i närheten av AE-skolan på västra sidan ån fick inte genklang hos bildningsnämnden. Ärendet drogs bort från föredragnings...