Nu måste Borgå planera för seniorbostäder

TIDEN ÄR MOGEN. Ann-Sofie Silvennoinen och Tapani Eskola vill att man i Borgå i rask takt börjar planera för seniorbostäder. Bild: Kristoffer Åberg

Tiden löper snart ut, säger nämndordförande Tapani Eskola. Nu måste man börja tänka kreativt. Seniorbostäder kan planeras på Borgå energis centrumtomt, eller i nuvarande Citymarket.

Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet i Borgå samlades på tisdagen för att diskutera möjligheterna att i framtiden kunna erbjuda Borgåborna seniorboende, en möjlighet att skapa sig ett hem där...