Nu marknadsförs Humleberg i hela Finland

I ÖN (27.4) efterlyser chefredaktör Helén Kurri i sin ledare helt berättigat sunt förnuft i trafiken. Hon påpekar att man med planering, lagar och förordningar inte kommer lång om det sunda förnuftet saknas. Hon har så rätt!! Detsamma torde gälla även lokaljournalistik och stadsplanering.

Jag har med förvåning följt den lokala pressens rapportering kring projektet Humlebergs koloniträdgård. I ÖN i form av ett uppslag kring paret Lembergs början på sitt stugbygge. Såväl ÖN, Uusimaa som Itäväylä har villiga ställt upp på att leverera gratis reklam för ett nationellt, privat projekt som stadens invånare indirekt via skattemedel finansierat. Har pressen svalt betet utan att konsultera det sunda förnuftet?

Kan det faktiskt ha undgått pressen (stadens beslutsfattare) att föreningen bakom projektet sedan en tid via stadgeändringar inte längre är en lokal sammanslutning? Den har förvandlats till en enspråkig finsk, nationell förening med en stark intresseorganisation, Suomen siirtolapuutarha liitto, bakom sig. Det sunda förnuftet säger mig att vi därmed kan ta farväl av värderingar som poängterades i planeringsskedet, miljövänligheten, användning av gång- och cykelvägar, hela stadens vardagsrum med mera.

Marknadsföringsområdet är nu hela Finland. Det sunda förnuftet säger mig att orsaken till detta kan vara brist på lokala intresserade. I planeringsskedet fick den bofasta befolkningen som svar på sina farhågor kring trafikarrangemanget att området i huvudsak besöks på cykel. Bilarnas mängd på den smala sandvägen uppskattades till 15 per dygn. Detta antal har redan tidvis uppnåtts när ett spadtag för en stuga är taget och inte ett enda bygglov är beviljat. Då intresseorganisationen på nätet gjort reklam för stugtomter på stranden ("rannalla") har trafiken från storstadsregionen varit dominerande. Dylik reklam är om inte olaglig så missvisande och i högsta grad oetisk eftersom det av föreningen hyrda området inte ens gränsar till stranden vid Veckjärvi träsk.

Föreningen betalar just nu hyra endast för en liten del av det område som staden med skattemedel färdigställt för dess behov. Hör och häpna; nu gapar man redan efter mera med total nonchalans för den bofasta befolkningens rättigheter och trivsel. Detta strider inte enbart mot det sunda förnuftet utan även mot min rättsuppfattning. Innehållet i föreningens strategi är nu något helt annat än" grön", miljövänlig, lokal, social och allmännyttig som den genom hela processen skickligt framhävt. Tala om att äta russinen ur bullen.

Paret Lembergs drömmar är lätt förståeliga. Att lyssna på det sunda förnuftet i euforiska tillstånd är trots det att rekommendera. Instruktionerna för byggandet är strikt reglerat och utedass av varierande konstruktion (i värsta fall 60) i Veckjärvi träsks absoluta närhet skriker mera miljökatastrof än "ekologiskt", "grönt" paradis.

Drömmar och feel good-journalistik i den lokala pressen har i sig ett underhållningsvärde, men jag efterlyser av såväl föreningen POPS, lokalpressen som hos de potentiella enskilda byggarna en stor portion sunt förnuft!

Gerd Högström Humleberg