Nu kör de ambulerande avfallsinsamlingarna i gång

AVFALLSTURNÉ. Metallavfall och farligt avfall samlas in inom ramen för avfallsbolaget Rosk'n Rolls höstturné i östra Nyland. Bild: Milla von Konow

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, åker ut på turné i östra Nyland med start nästa vecka. Vårens turné inhiberades på grund av coronaepidemin och därför körs rundorna nu i stället.

Otto och Romulus startar turnén i Lovisa måndagen 21 september och avslutar i Borgå lördagen den 3 oktober. Rutten och hållplatserna är desamma som det skulle ha varit i maj, och den exakta tidtabellen hittas på avfallsbolaget Rosk'n Rolls webbplats www.rosknroll.fi.

– Det här är ett bra tillfälle att på korrekt sätt göra sig av med avfall såsom gamla grillar, målarfärg, lim och oljeavfall, säger servicechef Tuija Klaus på Rosk'n Roll.

Vårens insamlingsrunda kördes inte på grund av coronaepidemin men under sommaren samlades hela 5 200 kilogram farligt avfall och 43 000 kilogram metall in i östra Nyland. Det sista nämnda innebar en markant ökning jämfört med sommaren innan medan mängden insamlat farlig avfall landade på i stort sett samma nivå som tidigare.

Skrymmande metallskrot har däremot ställt till med problem på vissa återvinningsstationer: behållarna har svämmat över. Från sopbolagets sida hoppas man att folk tar fasta på chansen som höstens insamlings ger, det vill säga passar på att föra besvärligt avfall till insamlingsbilarna.

Hushållen i området, även fritidsboende, får avgiftsfritt komma med metallskrot och farligt avfall till insamlingen. Den tillåtna skrotmängden per hushåll är en släpvagnslast och mängden farligt avfall 200 liter. Viktigt att komma ihåg är att man inte får lämna avfall vid insamlingsplatserna i förväg.

De ambulerande insamlingarna bekostas med avfallshanteringens grundavgift.

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, åker runt i Östnyland den 21.9–3.10.

Metallskrot är till exempel hela, öppna målarfärgs- och lösningsmedelsburkar av metall, bastuugnar (utan stenar och aska), cyklar, bildelar, gräsklippare (töm på olja), metalldelar och plåtbitar med mera.

Högst en personbils- eller släpvagnslast metall per kund tas emot. Metallen återvinns och används som ny råvara till metallindustrin.

Farligt avfall är till exempel spillolja, oljefilter, bilbatterier, målarfärg, lim, lack, träskyddskemikalier, lösningsmedel, bekämpningsmedel och råttgift.

Farligt avfall tas emot högst 200 liter per invånare. Blanda inte farliga avfall med varandra. Kom ihåg att sluta lock och korkar ordentligt.

Farligt avfall behandlas i hög temperatur, i processen tas energin till vara.

Insamlingstidtabellen hittas på avfallsbolaget Rosk’n Rolls webbplats www.rosknroll.fi.

Mer läsning