Nu kan man styra kosan mot Skärgårdsmuseet i Rönnäs: "Här är det lätt hålla säkerhetsavstånd"

MER BESÖK. Britt-Lis Henriksson-Sederholm är nöjd med besökarantalet men väntar på större tillströmning i juli. Bild: Victoria Riikonen

På Skärgårdsmuseet i Rönnäs kan den båtintresserade grotta ner sig i båtmotorer, träbåtar och bekanta sig med spritsmugglingen. Sommarens specialutställning är "Livet på Sarfsalö" med fotografier av Alf Hemming.

Fastän solen gassar är det svalt och mörkt inne i den gamla gråstensladugården som inhyser Skärgårdsmuseet i Rönnäs i Lovisa. Här kan besökare bekanta sig med livet i skärgården, både ur ortbornas syn...