Nu kan alla som fyllt 80 i Sibbo få coronavaccin

Nu kan personer över 80 år i Sibbo beställa tid för den första dosen av vaccinet mot covid-19. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I dag öppnar tidsreserveringen för coronavaccin för Sibbobor som är äldre än 80 år. Dessa får också ett brev hemsänt med informationen, men det går bra att boka tid för vaccinering genast.

Vårdpersonalen på boendeenheter i Sibbo och de som sköter coronapatienter har redan fått den första dosen coronavaccin, liksom alla på boendeenheterna i kommunen. Just nu vaccineras över 80-åriga klienter i hemvården och patienter på hälsocentralen som fyllt 80 år.

Nu kan också andra Sibbobor som är över 80 beställa tid för vaccinering.

– Tidsbeställningen öppnar på tisdagen och då skickar vi också i väg de första informationsbreven till äldre invånare, säger Pernilla Eriksén som koordinerar coronavaccinationerna i Sibbo.

I första hand ska man då reservera sin vaccinationstid på nätet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

– Vi önskar att man beställer sin tid på nätet för att undvika att det blir telefonköer, säger Eriksén.

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen.

Det går också att ringa och beställa en tid för vaccinering. Då ringer man hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Numret är endast för tidsreservering, inte för andra frågor om viruset.

Vi önskar att man beställer sin tid på nätet för att undvika att det blir telefonköer.

Förutom personer som fyllt 80 år kan också deras närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll få vaccinet nu. Dessa kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem.

Det finns ett begränsat antal vaccinationstider och flera tider kommer i takt med att kommunen får mera vaccin.

Preliminär tidtabell

På kommunens webbplats finns en vaccineringstidtabell ur vilken det framgår i vilken ordning invånarna i kommunen får den första dosen vaccin. I samband med den får klienten också ett datum för den andra dosen. Vaccineringstidtabellen är preliminär, allt beror på hur många doser vaccin Sibbo får och i vilken takt.

Beskedet att kommunen nu kan börja vaccinera följande grupp invånare kom på måndagen.

– När rekommendationen för när den andra dosen vaccin ska ges ändrades så den andra dosen ges tolv veckor efter den första i stället för 28 dagar frigjordes 200 doser vaccin som vi nu kan ge åt seniorer, säger Pernilla Eriksén.

Coronavaccineringarna i Sibbo inleddes andra veckan i januari. Från och med i dag kan 80 år fyllda Sibbobor beställa tid för vaccinering.

I Finland är det frivilligt att ta coronavaccin. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna.

Vaccinet erbjuds gratis till alla som vill ta det. Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år.

Tillgången till vaccin är begränsad och därför vaccineras vissa målgrupper först. Det är vårdpersonal samt de som har större risk att insjukna i en allvarlig form av covid-19.

Information om vaccinationsordningen och vilka som räknas som riskgrupper finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats thl.fi.

På kommunernas webbplats finns aktuell information om vilka grupper som vaccineras just nu och hur informationsgången går till.

Det är Institutet för hälsa och välfärd (THL) som slagit fast i vilken ordning invånarna vaccineras. I takt med att THL får mera kunskap om viruset uppdateras rekommendationerna och det gör att läget kan förändras snabbt, som nu i Sibbo.

– Nya rekommendationer och riktlinjer för vaccineringen publiceras för tillfället väldigt ofta. De påverkar hur, när och vem som vaccineras i Sibbo. Kommunens preliminära vaccineringstidtabell kan förändras också av den orsaken. Den preliminära tidtabellen på vår webbplats justeras alltid när vi kan ge närmare uppgifter, säger social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko i ett meddelande.

Snart vaccinering i Söderkulla

Tillgången på vaccin avgör tidtabellen för vaccineringarna.

– Vi har allt färdigt: personal som ger vaccinet, lokaler som kan användas för vaccineringen på kvällar och lördagar och ett fungerande tidsbeställningssystem, men tillgången till själva vaccinet bromsar upp vaccineringstakten för tillfället, säger Kokko.

I Sibbo vaccineras invånarna med Pfizers vaccin som lämpar sig för äldre personer.

– Det kommer vi att fortsätta med, säger Pernilla Eriksén.

Kommunen har endast fått små mängder av Astra Zenecas vaccin som inte rekommenderas för personer äldre än 70 år.

Vi har allt färdigt: personal som ger vaccinet, lokaler som kan användas för vaccineringen på kvällar och lördagar och ett fungerande tidsbeställningssystem, men tillgången till själva vaccinet bromsar upp vaccineringstakten för tillfället.

Tills vidare finns det enda vaccinationsstället i Sibbo i Nickby, men inom en snar framtid öppnas ett vaccinationsställe också i Söderkulla. Det blir uppskattningsvis i början av mars.

– Så länge vi endast har små mängder av Astra Zenecas vaccin har vi koncentrerat all vaccinering till Nickby, men vi måste få upp en vaccineringspunkt i Söderkulla också, det är inte så lätt att ta sig till Nickby från de södra delarna av kommunen.

– Tyvärr går det inte att ge några löften om exakt när det blir, det beror på när vi får vaccin, säger Eriksén.