Nu inleds Sköldviksprojekt

VIRVARR AV RÖR. Nu ska man utreda energi- och materialbalansen hos ett antal företag i Sköldvik. Bild: Cecilia Kritjankroon

Posintras projekt kring cirkulationsekonomi i Sköldvik kör igång.

Kartläggningen av energi- och materialbalansen bland företagen i Sköldviksområdet ska nu komma i gång efter en planeringsperiod under vår och sommar.

På tisdagen höll man ett uppstartmöte där aktörerna i projektet deltog.

Projektet Material- och energibalansen för cirkulär ekonomi i Sköldvik pågår till slutet av januari 2017. Det baserar sig delvis på Projektet kommer delvis på en metod som tagits fram av Arbets- och Näringsministeriet, med hjälp av vilken man strävar efter att höja material- och energieffektiviteten för industriparker. Meningen är att skapa en klar bild över material- och energibalansen bland de centrala företagen i området, samt att utreda centrala svinnmaterial samt energiflöden.

Det är utvecklingsbolaget Posintra som står bakom projektet som kommer att verkställas av företagen Neste Jacobs och Gaia Consulting. Posintra har erhållit bidrag för projektet från Europeiska regionala utvecklingsfonden.