Nu har Parkdaghemmet problem med luften

En del av personalen har uppvisat symtom på inomhusluften på Parkdaghemmet i Borgå.