Mödrarådgivning, tandvård, kirurgi – nu ges också vård som inte är akut

RESTRIKTIONER LÄTTAR. Nu kan man försöka få tid igen till vanliga hälsotjänster i Borgå. Bild:

I Borgå lättar man under maj litet på begränsningarna inom social- och hälsovården. Snart kan man få också icke-brådskande tandvård.

En stor del av de mottagningar i Borgå som sköter granskningar och vård som inte är brådskande stängdes ner när coronaberedskapen kördes upp.

Nu planerar man att litet i sänder köra upp också den service som inte är akut.

Mödra- och barnrådgivningen i Vårberga öppnades begränsat redan på måndagen. Då kan kundmängden vid rådgivningarna fördelas jämnare. Dessutom får de kunder som bor i Vårberga kortare väg till sin rådgivning.

För tillfället tar rådgivningarna emot endast väntande mammor och barn som är under ett och ett halvt år gamla men snart inleds 1,5-års- och 4-årsgranskningarna.

Inom munhälsovården erbjuds från måndagen den 18 maj också icke-brådskande nödvändig tandvård. Det här gäller uppföljning av rotbehandlingar, vård av kirurgiska remisspatienter, tandgranskningar för barn och unga samt tandreglering. Munhälsovården kontaktar de kunder som uppfyller kriterierna.

På mottagningen följs alla hygienanvisningar och de som kommer till mottagningen bör vara helt friska. De får inte ha haft symptom i luftvägarna inom de senaste två dygnen.

Fortsatt besöksförbud

Däremot fortsätter besöksförbudet i serviceboendena. Man rekommenderar att invånare och anhöriga håller kontakt via telefon eller genom hälsningar som förmedlas via personalen.

Besök kan med specialarrangemang ordnas utomhus. Den anhöriga bör alltid komma överens om arrangemangen med personalen. Under besöken följs noggranna regler om hygien och trygga avstånd.