Nu gäller det att skapa en hållbar vision, Lovisa

Bild:

När man diskuterar den optimala skolan talar många för den lilla skolan, andra lyfter fram att också den större skolan har sina fördelar. Men innehållet, inte storleken, borde vara i fokus när man diskuterar skola och utbildning.

Att stänga en skola hör antagligen till ett av de svåraste besluten en fullmäktigeledamot får vara med om att fatta. Få beslut är förknippade med så mycket känslor. Stängningen drabbar många familjer,...