Nu finns det avtal: Kervo-Sibbo idrottshallar börjar röra på sig

Den ena av de två hallarna som ska byggas i Keinukallio i Kervo är halvkall och vikt för fotbollsspelare. Bild: Kristoffer Åberg

Efter mycket roende och hopande i fullmäktige tidigare i somras kunde kommunstyrelsen i Sibbo på måndagen godkänna ett gemensamt aktiebolag med Kervo stad om idrottshallar.

Vid behandlingen av avtalstexten och vid valet av medlemmar till det nya aktiebolagets styrelse var kommunstyrelsen nästan enhällig. Marketta Mattila, De gröna, anmälde avvikande åsikt.

De gröna försökte senast vid fullmäktigebehandlingen i juni stjälpa projektet som de bland annat upplever som alltför dyrt och till nytta bara för en liten del av invånarna. Vid en omröstning om fortsatt behandling i fullmäktige föll rösterna så jämnt som 22-21.

Två hallar

Nu är projektet ändå rott i hamn, rent politiskt.

Sibbo kommun grundar gemensamt med Kervo stad aktiebolaget Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab i enlighet med av fullmäktige godkända avtal.

Sibbo väljer tekniska direktören Ilari Myllyvirta och chefen för idrottstjänster Katriina Sahala till medlemmar i Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab:s styrelse.

Kommundirektör Mikael Grannas befullmäktigas att för Sibbos del verkställa avtalen och får också utse en suppleant till bolagets styrelse. Han har också rätt att göra mindre ändringar av teknisk karaktär i avtalen.

Det ska byggas två hallar, en halvvarm fotbollshall och en varm allaktivitetshall i Keinukallio i Kervo. Sibbo äger 37 procent av hallbolaget.

Det första byggnadsskedet beräknas kosta 15,7 miljoner euro.