Nu finns adress för Nickby gård

Kommuninvånarna drar olika slutsatser av visualiseringen av planerna för området kring Nickby gård. En del ser ett grönt småhusbetonat bostadsområde medan andra ser en betongförort. Bild: Lundén Architecture Company och

I undersökningen om Sibbos attraktionskraft som genomfördes i februari och mars lyfte Sibboborna upp närheten till naturen och fridfullheten på första plats. 

Tvärtemot detta finns nu i planerna en förstad med bostäder för 3 000 personer på Nickby gårds område, nu rekreationsområde för alla. Hela Nickbys befolkning planeras öka från 5 000 till 10 000 personer inom tio år för att få i gång tåg Nickby-Kervo.

Många invånare upplever att oron över utvecklingen av Nickby inte får gehör bland kommunens tjänstemän och nuvarande beslutsfattare. Medborgarna saknar insikt i bakgrunden till besluten och planerna (NG8 och KR3) på att koncentrera tillväxten till Nickby gårds marker.

För att öka insikten och föra fram en kanal för påverkan har vi startat en adress som lyfter fram de frågor vi anser vara centrala och problematiska i de nuvarande planerna för Nickby. På grund av coronapandemin finns den än så länge bara digitalt på www.ng8.info, men vi lägger fram fysiska listor senare under våren. Vi hoppas så många som möjligt bekantar sig med argumenten och skriver under.


Eila Annala 
Pia Björkwall 
Gunilla Eklöf
 Sten Eklöf
 Heli Hänninen-Snellman
 Johan Isaksson 
Johnny Lönnroth 
Sirpa Möller Sibbo