Nu får Optirak säga sitt

FRAMTID I VÅGSKÅLEN. Det såg redan ljust ut för Såguddens framtid, nu är läger osäkert. Bild: Max Nyberg

På måndag ska stadsstyrelsen i Lovisa diskutera Såguddens framtid.

Stadsstyrelsen kallas till ett extra ordinarie möte på måndag, den 5 september. Till mötet har man också kallat representanter för bolaget Optirak.

– Det är meningen att bolaget ska presentera sina planer, komma med klara tidtabeller och svara på styrelsemedlemmarnas frågor, säger stadsdirektör Olavi Kaleva.

Styrelsen har redan en tid uttalat sin oro för att Optiraks planer för Sågudden kanske inte kan förverkligas. På måndag kan alla styrelsemedlemmar bilda sin egen uppfattning om planerna alls är realistiska.

I Optiraks avtal med staden har man inte slagit fast någon bakre gräns för när köpesumman för området ska betalas eller när de första husen ska stå färdiga.

Det är möjligt för staden att säga upp avtalet om beslutsfattarna anser att hela projektet ligger på en alltför osäker grund.