Nu får också centrum stödpengar

STÖD. Gina Forsström jobbar nu med ett projekt för att utveckla Borgå centrum. Bild: Max Nyberg

Hittills har Silmu riktat in sig på landsbygden. Det blir ändring på det när också Borgå centrum nu ska utvecklas.

De projekt som kan få stödpengar kan egentligen se ut hur som helst när föreningen Silmu börjar rikta in sig också på Borgå centrum genom att utvidga Leaderverksamheten där. Hur exakt man utvecklar centrum är inte klart, men det kan handla om att piffa upp en lekpark, att invånarna i någon stadsdel bygger fibernät, eller att någon kanske vill jobba med utslagna ungdomar.

Silmu rf är en av 54 Leadergrupper i Finland.

Leadergrupper gör upp egna utvecklingsprogram och väljer ut de projekt som ska genomföras. De fungerar lokalt, på ett mindre område. De delar ut programstöd utifrån lokala behov.

Vad exakt som ska och kan göras är ännu oklart – det är något som föreningarna själva får föreslå. Vem som kommer med förslagen är likaså oklart.

– Nu jobbar vi med att kontakta de föreningar och aktörer som kan ha intresse av att delta, säger Silmus verksamhetsledare Gina Forsström.

Tvåårigt projekt

Tekniskt handlar det om ett tvåårigt projekt, där Silmu fått finansiering från Europeiska socialfonden ESF. Namnet, Medborgarinitierat utvecklingsarbete i Borgå, syftar på det faktum att man jobbar nerifrån uppåt.

Förslagen ska komma från gräsrotsnivå. Vi frågar alltså av dem som behöver stöd.

– Förslagen ska komma från gräsrotsnivå. Vi frågar alltså av dem som behöver stöd. Det är inte uppifrån givet vad som behöver utvecklas.

Själva stödpengarna kommer inte att synas förrän projektet tar slut om knappt två år. Fram till dess jobbar föreningen med att skapa en åtgärdsplan som baserar sig på invånarnas behov och att få en "kärngrupp" med föreningar som man kan samarbeta med. Hittills har man talat med en del invånarföreningar och idrottsföreningar. Därefter är det meningen att skapa något som påminner om byarnas byaplaner, en sorts vägkarta över vad som behöver göras.

– Det är ett bra dokument, för det är en viljeyttring av flera aktörer, inte enskilda aktörers önskemål. Det fungera som ett diskussionsunderlag när man förhandlar med till exempel staden.

Oklara summor

Hur mycket pengar som kommer att finnas till förfogande är ännu oklart. Projektet skiljer sig nämligen från de tidigare eftersom man inte har en viss summa att själv förfoga över. I stället måste man söka separat från de rätta instanserna. I praktiken handlar det då om att Silmu söker pengar, eller att man hjälper de föreningar som vill genomföra ett projekt.

– Vi måste plocka lite härifrån och därifrån. Men till exempel i Sverige valde man att följa en modell där Leadergrupperna har tillgång till olika fonder. Här tackade våra politiker nej, trots påtryckningar.

Forsström har svårt att värdera behovet av ett projekt av det här slaget i Borgå centrum. Det är också något man reder ut under projektets tvåårsperiod.

– Vi hoppas förstås att så många aktörer som möjligt inser möjligheterna med att jobba enligt Leadermetoden och deltar genom att berätta om sina olika behov.

Mer läsning