Nu får också 70-plussarna vaccin

I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år, eller är äldre än det, söka sig till coronavaccination. Bild: Arkiv/Leif weckstrom

I Borgå kan nu alla som i år fyller 70 år, eller är äldre än det, söka sig till coronavaccination.

Klockan 08 på fredag (19.3) öppnas cirka 4 000 vaccinationstider för bokning, nästa vecka ytterligare cirka 3 000 tider till. Tider finns under flera veckor i mars-april.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken, Ingång sker från innergårdens, alltså Alexandersskvärens, sida genom gliddörrarna. I Avanti-salen finns väntrum med stolar samt vaccinationspunkter. Man kallas till vaccinationen med namn.

– Vi är äntligen i den situationen att vi får större mängder vaccin och kan öppna vaccinationstider för flera veckor framåt. Bland över 70-åriga finns ännu cirka 5 000 personer som inte vaccinerats, så det finns tider för alla, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande från staden.

Personer födda 1951 eller tidigare, eller är 18–69 år gamla och hör till riskgrupp 1 eller 2, får boka vaccinationstid.

Tiden bokas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi.

Telefon är också ett alternativ om man saknar till exempel bankkoder: 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på retursamtal. Återuppringningen kan ta några veckor.

Närmare anvisningar hittas på Borgå stads webbsidor.