Nu får den historiska byggnaden renoveringsstöd

Borgå FBK är en välkänd och älskad byggnad vid porten till Gamla stan. Bild: Kristoffer Åberg

Över två miljoner euro delades ut för renovering av föreningshus. En mottagare finns i Gamla stan i Borgå. Också Pernå finns med på listan.

Finlands Hembygdsförbund delar i år ut 2 174 000 euro i understöd för renovering av föreningshus.

Hembygdsförbundet uppger att de största bidragen i år delas till svenskspråkiga föreningar, där den största mottagaren är Borgå Frivilliga Brandkår som beviljades 87 000 euro. Borgå FBK får bidrag för renovering av taket och förbättring av värmeisoleringen i vindsbjälklaget och förbättring av ventilationen på vinden. Brandkårshuset i Borgå är byggt 1890 och är skyddat.

Också Lovisa finns på listan där föreningen Hembygdens Vänner i Nord-Västra Pernå i Lovisa får 80 000 euro för att renovera Byahemmets yttertak.

Hembygdsförbundets stöd syftar på att, som föreningen utrycker det, "bevara det värdefulla byggnadsarv som föreningshusen representerar, och tillåta renovering som förbättrar byggnaderna".

I år får 130 föreningar stöd, i medeltal på 16 700 euro. Årets ansökningar gäller i synnerhet tak- och fasadrenoveringar och planering av renovering. Antalet sökande uppgick till 209, och sammanlagt var man ute efter drygt 5 miljoner euro.

Majoriteten beviljas till Nyland, Norra Österbotten och Birkaland.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett prövningsbaserat understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Pengarna härstammar från Veikkaus vinstmedel.

Föreningshusen är en mångformig grupp hus som representerar arkitektur från olika tidsperioder och som ideella föreningar har byggt som samlingslokaler. De äldsta bevarade husen är byggda på 1880-talet. Också gamla folkskolor och andra byggnader har börjat användas som föreningshus. Numera fungerar husen som samlings- och evenemangslokaler för byar och stadsdelar. I dagsläget finns cirka 2 500 föreningshus kvar, många av dem kulturhistoriskt värdefulla.

ÖN återkommer till temat med en längre artikel senare i veckan.