Nu efterlyses förslag på bättre cykelvägar i fyra byar – men det ska vara billigt

TRAFIK. Meningen är att bättra på trafiksäkerheten i fyra byar i Borgå. Helst ska det vara billigt. Bild: Arkiv/Tiia Mustonen

Staden vill utveckla gång- och cykeltrafiken tillsammans med byborna i Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Därför bjuder man till promenad.

Det blir möte på måndag angående gång- och cykeltrafik i Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag.

Mötet arrangeras av Borgå stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, och tanken är att tillsammans med byborna hitta lösningar för gång- och cykeltrafiken.

Alla som är nyfikna får delta i bypromenaderna som ordnas då. Avsikten är att samla idéer och lösningar för att förbättra trafikförhållandena speciellt på Vålaxvägen och Gäddragsvägen. Arbetet är en del av delgeneralplanen som nu utarbetas för området.

Vid promenaderna är tanken att samla in bybornas erfarenheter av problematiska ställen i trafiken, och idéer för att förbättra trafikmiljön. Det behövs nya idéer och lösningar för att gång- och cykeltrafiken i framtiden ska vara lättare och tryggare i de fyra byarna, påpekar staden i ett pressmeddelande.

Trafiksäkerheten i har kommit fram i invånarenkäten som inledde planläggningsarbetet och i planeringsverkstaden i Grännäs skola 2017.

– Invånarna upplever att trafikförhållandena är dåliga och att trafiksäkerheten är dålig i synnerhet vid den täta bybebyggelsen och vid Grännäs skola, säger Maija-Riitta Kontio från stadsplaneringen i pressmeddelandet.

Hon fortsätter med att nämna att NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen av Vålaxvägen och Gäddragsvägen, och att antalet nya gång- och cykelvägar och andra nödvändiga åtgärder är mångdubbelt större än anslaget möjliggör.

– Det torde alltså inte byggas vanliga gång- och cykelvägar vid byvägarna i nära framtiden. Målet är därför att hitta nya idéer och lösningar som med tanke på kostnader och genomförande är realistiska och som ökar trafiksäkerheten. Speciellt beaktas smidiga, trygga och tillgängliga trafikregleringar för gång- och cykeltrafiken.

Planerarna rör sig i området den 3 december och kan träffas klockan 10 vid Barnens by (Vålaxvägen 553),klockan 11 vid bybutiken i Fagersta (Vålaxvägen 767), klockan 13 vid korsningen av Vålaxvägen och Grännäsvägen (vid Grännäs skola) och klockan 14 vid bybutiken i Gäddrag (Gäddragsvägen 608).

Efter bypromenaden fortsätter arbetet med planen i verkstäder som ordnas tillsammans med invånarna. Tidtabellen för dem meddelas nästa år.

Mer läsning