Nu dammar det i centrum

STÄDDAGS. Ett säkert vårtecken är när gatorna städas. Men det kräver mildare temperaturer och isfria gator. Bild: Richard Floman

Känsliga personer kan få problem av gatudammet.

Halten av inandningsbara partiklar i luften i Borgå överskred gränsvärdet på onsdagen. De höga partikelhalterna beror på sandningssand och asfaltdamm på gatorna. Trafiken gör att dammet virvlar upp.

Om man hör till en riskgrupp, lönar det sig att i mån av möjlighet undvika vistelse i centrumområdet när luftkvaliteten är dålig.

Vid Krämaretorget finns en ambulerande mätstation som mäter halterna av kväveoxider och inandningsbara partiklar i luften.

Här finns information i realtid om luftkvaliteten i Borgå.

På grund av nattfrost och isiga gator har det inte varit möjligt att börja sopa gatorna rena. Arbetet med att städa gatorna påbörjas genast när förhållandena tillåter det.

Mer läsning