Nu centraliseras slamtransporterna – kommunal tömning innebär slutet på valmöjligheterna

Slamtransporterna på Nylands avfallsnämnds område ska framöver ordnas kommunalt. Bild: VN-arkiv

Nylands avfallsnämnd har beslutat att transporterna av avfallsslam ska ordnas kommunalt. Det innebär att en fastighetsägare inte längre själv kan välja vilket företag som tömmer slambrunnen. Förändringen träder i kraft tidigast 2024.

Tidigast i augusti 2024, men senast från september 2026, ska transporterna av avfallsslam på Nylands avfallsnämnds område skötas kommunalt. Det beslutade avfallsnämnden i tisdags efter en jämn omröstning.

Beslutet berör fastighetsägare i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors och Vichtis, samt i de östnyländska kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.

Förslaget till nämnden var att slamtransporterna centraliseras och ordnas kommunalt. Ledamot Åke Holmlund gav ett motförslag om att låta fastighetsägarna själv besluta om och ordna slamtransporterna. För föredragandes förslag röstade ordförande Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Jaana Laine och Miika Lepokallio. För Holmlunds förslag röstade Kristo Halme, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg och Holmlund själv.

Eftersom omröstningen slutade 5–5 avgjorde ordförandes röst. Åke Holmlund anmälde avvikande mening till protokollet. Två ledamöter deltog inte i mötet.

Långkörare

Nylands avfallsnämnd har behandlat ärendet flera gånger tidigare. Innan Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll fusionerades var frågan också uppe i Västra Nylands avfallsnämnd och i Borgå regionala avfallsnämnd flera gånger.

I maj 2019, efter fusionen, beslutade Nylands avfallsnämnd att fastighetsägarna själv får och ska ordna sina slamtransporter.

Ordförande Elin Andersson, Borgå. Vice ordförande Tuula Huuhtanen, Raseborg. Övriga medlemmar: Sanna Kurki, Askola, Henna Nyrhivaara, Borgnäs, Timo Jansson, Hangö, Kristo Halme, Högfors, Karl Åberg, Ingå, Miika Lepokallio, Lojo, Mikael Karlsson, Lovisa, Matti Kalvia, Sibbo, Åke Holmlund, Sjundeå, Jaana Laine, Vichtis.

I december 2020 och i april 2021 behandlade nämnden frågan igen, men bordlade bägge gånger. Anledningen till att frågan togs upp på nytt var att Helsingfors förvaltningsdomstol hade hävt nämndens beslut från 2019. Förvaltningsdomstolen ansåg att av­falls­nämn­dens beslut var bristfälligt motiverat och frågan inte hade undersökts tillräckligt. Domstolen ansåg att samtliga villkor i avfallslagen inte upp­fylls om fastighetsinnehavare själv ordnar sina slamtransporter.

– Frågan har behandlats länge, i nio år. Den har bollats av och an mellan förvaltningsdomstolen och nämnden. Det har varit en långkörare, konstaterar Elin Andersson.