Nu börjar stadsdirektörsjakten

VAL. Lovisa inleder nu rekryteringsprocessen för att hitta en ny stadsdirektör. Bild: Kristoffer Åberg

På onsdagen slog fullmäktige i Lovisa fast hur man går vidare med processen att hitta en ny stadsdirektör.

Jobbet att hitta en ny stadsdirektör i Lovisa påbörjas i dag. Ärendet var uppe i fullmäktige på onsdagen, där man bland annat slog fast att stadsdirektörens tjänst är tidsbunden på sju år, och att man annonserar om saken på Kuntarekry, i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Kuntalehti.

Alla med

Mia Heijnsbroek- Wirén, stadsstyrelsens återvalda ordförande, säger att det viktigaste i rekryteringsprocessen är det parlamentariska: meningen är att involvera alla gruppordföranden för att få ett så brett stöd som möjligt för det kommande valet av direktör.

– Jag hade förväntat mig deltagande, men det har inte varit så aktivt som jag hoppats på. Men jag hoppas att vi kan få alla med.

Stadsdirektörsval har historiskt uppfattats som partipolitiska, men Heijnsbroek-Wirén säger att det inte är aktuellt i det här fallet. Tvärtom säger hon att partipolitiskt medlemskap inte spelar någon roll alls i rekryteringsprocessen.

– Alla står på samma linje i det avseendet.

När man letar efter en lämplig person fokuserar man på erfarenhet av "krävande ledningsuppdrag och personalledning, förtrogenhet med kommunal förvaltning och ekonomi samt praktisk erfarenhet av utvecklingsuppdrag och ändringsledande.". Dessutom räknar man upp goda "förhandlings-, samarbets- och interaktionsfärdigheter" som betydande för uppgiften.

Tidigare härva

Att man alls letar efter en ny stadsdirektör beror på den härva som utvecklades under våren och som ledde till att den tidigare stadsdirektören Olavi Kaleva slutade. Heijnsbroek-Wirén tror inte att härvan påverkar rekryteringsprocessen nämnvärt.

– Vi ska inte titta i backspegeln. Många har visat intresse för att leda Lovisa, och många ser att Lovisa har potential. Jag ser framåt med positiv förväntan.

Ansökningstiden för jobbet som stadsdirektör i Lovisa går ut den 30 juni klockan 12.