Nu börjar de östnyländska kommunerna öppna för träffar och samlingar

Minskade restriktioner är värt att skåla för. Bild: Fredrika Lindell

Det är möjligt nu att arrangera sammankomster utan restriktioner men vissa skillnader finns mellan kommunerna i Östnyland.

Coronaläget anses vara lugnt och incidenstalet har sjunkit märkbart både i östra Nyland och i hela landet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bestämt att man i östnyländska kommuner från och med den 2 juni kan arrangera sammankomster utan restriktioner.

Om man inomhus arrangerar en tillställning för över 10 personer och utomhus för över 50 personer ska deltagarna ha möjlighet att hålla skyddsavstånd, alltså ska det vara möjligt att undvika närkontakt med varandra men inga bestämda säkerhetsavstånd krävs längre.

Examensfester med gäster

De här nyheterna gläder inte minst alla dem som ska ha en examensfest.

"För fler studerande har det gångna året som till stora delar gick i distansundervisnings tecken varit tungt och utmanade, så jag önskar alla skolelever, studenter och nyutexaminerade en fröjdefull och glad skolavslutningsfest. Samtidigt hoppas jag ändå på aktsamhet och övervägande när det gäller firande och sammankomster så att vårt nuvarande lugna coronaläge skulle fortsätta", säger bildningsdirektör Sari Gustafsson, Borgå, i ett pressmeddelande.

I Borgå, Lovisa och Lappträsk tillåter man sammankomster utan begränsningar i antalet, men i Sibbo rekommenderas fortfarande att antalet deltagare vid privata tillställningar hålls vid 10 personer inomhus och 50 personer utomhus.

Det här gäller för hobbyverksamhet

I Lovisa och Lappträsk kan alla hobbyaktiviteter för barn och unga ordnas utan att begränsa antalet deltagare. Man måste ändå kunna undvika närkontakt inomhus, det vill säga kunna hålla ett avstånd på 2 meter.

Utomhus krävs inget visst säkerhetsavstånd men nog skyddsavstånd, man ska alltså kunna undvika fysisk närkontakt. I Lappträsk kan även de vuxnas hobbyverksamhet ordnas utan att antalet deltagare begränsas, men i Lovisa är de vuxnas hobbyverksamhet avbruten fram till 15 juni.

Man får ordna tillställningar för fler än 10 personer inomhus och 50 personer utomhus.

Fortsättningsvis gäller kravet på att kunna hålla skyddsavstånd, det vill säga man måste kunna undvika fysisk kontakt.

Hygienpraxis och rekommendation om ansiktsmask gäller fortsättningsvis.

Noggrannare instruktioner finns på Institutet för hälsa och välfärds sidor thl.fi eller på Undervisnings- och kulturministeriets sidor ukm.fi.

I Borgå höjs gruppstorleken på hobbyverksamhet inomhus för personer under 20 år från 10 personer till 20 personer. Fortfarande måste man ändå kunna hålla skyddsavstånd. Hobbyverksamheten inomhus för vuxna ska också gradvis börja öppnas igen, nya beslut om det kommer nästa vecka.

Familjeparksverksamheten Familia och Ilona tar nu emot 15 förhandsanmälda familjer åt gången på sina träffar.

I Sibbo får hobbyverksamhet för vuxna samla högst 10 personer inomhus från och med 7 juni. Utomhus får hobbyverksamhet för vuxna samla högst 50 personer, så att skyddsavstånd kan garanteras.

Hobbyverksamhet för barn i Sibbo födda 2008 eller tidigare får samla 20 deltagare inomhus, medan kategorin med barn födda 2001-2007 får samla 10 deltagare inomhus. För bägge ålderskategorier gäller att högst 50 deltagare får samlas utomhus.