Nu börjar arbetet – Hästholmens framtid granskas närmare

PLANER. Fortum inleder nu arbetet med en miljökonsekvensbedömning för att kunna avgöra framtiden. Bild: Kristoffer Åberg

Fortum har inlett en utredning som hjälper att slå fast huruvida det blir fortsättning eller om kärnkraftverket i Lovisa läggs ned. Ett alternativ är att slutförvara också andras radioaktiva avfall på området.

De senaste åren har det spekulerats en del kring framtiden för kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa. De två reaktorernas tillstånd gäller till slutet av 2027 respektive 2030, och frågan har dels kre...