Nu berättas det i Sibbo

BERÄTTELSER. Vad hände på de rödas och de vitas sida i Sibbo 1918, och vilka sår och spår har det satt i följande generationer? På bilden ett gäng kvinnliga rödgardister. Bild:

De östnyländska bibliotekens höstsatsning, berättarkaraoken, landar nästa vecka i Sibbo och Aulaklubben i Söderkulla.

Vad hände i Sibbo år 1918? Hur fann de karelska evakuerade sig till rätta i Borgnäs efter kriget? Hurdan var vardagen och hur firades fester i Pukkila på 1950-talet? Bland annat de här är teman som berättarkaraoken tar upp under höstens nedslag i åtta av de östnyländska biblioteken.

Karaokeserien inleddes i onsdags på Gammelbacka bibliotek i Borgå. Där handlade det om regionen efter att Nestes oljeraffinaderi i Sköldvik byggdes på 1960-talet. Härnäst står Sibbo på tur och där ligger fokus på historier från tiden kring inbördeskriget 1918.

Vad hände på den röda och den vita sidan, och vilka sår och trauma har händelserna lämnat hos följande generationer? Tillställningen går på två språk (svenska, finska) och var och en kan berätta sin historia på valfritt språk. I samband med berättarkaraoken i Sibbo kan man också bekanta sig med en utställning om en bortglömd släktings historia. Olga Maria Helenius hörde till det röda kvinnogardet i Mäntsälä och hon arkebuserades utan rättegång i Lahtis i maj 1918.

Berättarkaraoken leds av Keth Strömdahl från Askola bibliotek, där det redan i flera års tid ordnats storytelling-kvällar. Berättelserna har utvecklats vidare och utmynnat bland annat i fotoutställningar och hembygdsvandringar.

Efter Sibbo står Pukkila, Borgnäs och Mörskom i tur varpå berättarkaraoken andra veckan i oktober avslutas med ett seminarium i Borgå där berättelserna kretsar kring hemmafronten och återuppbyggnadstiden på 1940- och 1950-talen. Alla som hakat på berättarkaraoken på olika orter i Östnyland är välkomna att delta i slutseminariet. Samma gäller alla andra som är intresserade av det självständiga Finlands historia och människors berättelser.

Tilläggsuppgifter ger Keth Strömdahl, keth.stromdahl@eduaskola.fi, 040–710 9004. ÖN

Söderkulla bibliotek, onsdagen den 13 september kl. 18–19.30.