Nu åtgärdas erosionsskadorna på Borgbacken

Renoveringsarbetet på Borgbacken började i slutet av juli. Bild: Kristoffer Åberg

Borgbacken står nu i tur när arbetet med att iståndsätta Borgås historiska utkiksplatser fortsätter.

Arbetet på Borgbacken har redan börjat: Södra sidan av backen ska förses med vägledande skyltar och stängslen.

På södra sidan av Borgbacken repareras erosionsskador genom att man flyttar tillbaka jordmaterial som glidit ner och återinför ursprungliga växtarter i det nationellt värdefulla traditionslandskapet.

På onsdagen höll arbetarna på att konstruera erosionsbromsar som ska förebygga ytterligare erosionsskador på Borgbacken.

Det är Nationalstadsparkens renoveringsgrupp som har till uppgift att iståndsätta de historiska utsiktsplatserna.

Nyligen blev arbetet på Telegrafberget klart och arbetet på Borgbacken började sista veckan i juli.

– Under de närmaste tre åren kommer vi att styra vistelsen på området med hjälp av stängsel och skyltar så att vegetationen kan återhämta sig i lugn och ro. Det handlar om ett stort uppdrag för att återställa kulturarvet, och det är en process som tar tid, säger ansvariga trädgårdsmästaren Inkeri Tarkiainen i ett pressmeddelande.

Hon önskar att besökare inte vistas i sluttningarna efter att erosionsskadan blivit reparerad, eftersom det orsakar slitage som skadar den forntida fästningens vallar.

Förutom att man åtgärdar erosionsskador görs det också förebyggande arbete. Bild: Kristoffer Åberg

Besökare kommer att ledas till nya trappor vid den branta sluttningen mot Maren. På toppen av Borgbackens södra vall monteras ett räcke som vägleder promenaden. Räcket är avsett att skydda den värdefulla fornborgen samt Edelfelts tall, det vill säga trädet som skildras i Edelfelts välkända målning av utsikten från Borgbacken. Klättring vid roten av tallen skadar trädet.

Nya skyltar har också satts upp vid infartsvägarna till Borgbacken för att påminna om att det är förbjudet att cykla inom fornminnesområdet. Den känsliga naturen i området tål inte slitaget som cykling för med sig.

Krävande projekt

Enligt renoveringsgruppen är arbetet nödvändigt för att bevara fornborgens unika karaktär för framtiden. Man önskar också att de som rör sig på området visar hänsyn till fornborgen och områdets känsliga natur.

– Borgbackens historiska karaktär beaktas också i reparationsarbetena. Grävning undviks, och all jord som behövs i arbetet tas från samma område. Museiverket har beviljat tillstånd för den planerade vården av fornlämningen. Borgå museum övervakar också arbetet, säger Tarkiainen.

Arbetet går främst ut på att reparera erosionsskador. Bild: Kristoffer Åberg

Arbetena ingår i ett projekt som genomförs med stöd från Miljöministeriet.

Under våren och sommaren har liknande arbeten redan utförts på Näsebacken, på utsiktsplatsen i folkparken i Kokon och på Telegrafberget.