Norpes tomt är snart redo

MED FLAGGAN I TOPP. Det går förhållandevis bra för Norpe, enligt verkställande direktör Harri Mantila. Bild: Kristoffer Åberg

Den stora industritomten vid Kungsporten i Borgå som har planerats i första hand med tanke på kylmöbelbolaget Norpes behov kan vinna laga kraft ännu den här veckan.

Besvärstiden utgår nu på lördag och stadsplanearkitekt Anneli Naukkarinen har inte hört om att någon skulle vilja opponera sig mot detaljplanen.

– Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft. Tomten har planerats för Norpes behov, men lämpar sig naturligtvis också för annan produktionsverksamhet.

På Norpe uppger verkställande direktör Harri Mantila att det ännu inte finns några beslut om att bygga en ny industrihall.

– Vi har gjort upp en del planer, också alternativa lösningar, men ännu kan jag inte säga något alls om en eventuell tidtabell.

– I sista hand beror byggbeslutet på hur gott resultat Norpe kan prestera. Just nu är situationen förhållandevis bra men alltid strävar vi förstås efter större produktionsvolymer.

Exporten drar, enligt Mantila, både österut och till andra delar av världen.

Det går rykten om att Norpe skulle ha planer på att flytta den produktion som nu finns i Borgå till Polen.

– Några sådana planer finns inte, säger Mantila.

Norpe hör sedan 2013 till Viessman-koncernen, som har produktionsanläggningar bland annat i Polen.

Mer läsning