Nordiskt vänortsbesök i Sibbo

VÄNSKAPSSTENEN. Sibbo fick den nordiska vänskapsstenen som donation av Pohjola-Norden år 2002. Bild: Jore Puusa

I september står Sibbo kommun värd för det nordiska vänortsbesöket. Representanter från kommunerna Aurskog-Höland, Frederikssund och Kumla kommer då att bekanta sig närmare med Sibbo och dess beslutsfattare.

Sedan början av 1960-talet har Sibbo haft ett samarbete med fyra nordiska vänorter: Aurskog-Höland i Norge, Frederikssund i Danmark och Kumla i Sverige. Vartannat år ordnas vänortsbesök turvis på de olika orterna. I år är det Sibbo kommuns tur att stå värd för det nordiska vänortsbesöket.

- Vänortsbesöken är viktiga eftersom kommunerna och orterna i Norden ofta har liknande problem och utmaningar. Det är därför intressant att se hur man gör och resonerar kring olika saker på de olika vänorterna, säger Anna Abrahamsson, kommunstyrelsemedlem i Sibbo.

Vänortsbesöket äger rum 8-10 september. I år deltar från varje vänort två politiker, en tjänsteman samt en representant för den lokala Pohjola-Norden föreningen, samtliga med följeslagare.

Sibbo har mycket att erbjuda

FAKTA

Vänortsbesök i SIbbo

Vänortsbesöket äger rum 8-10 september.

Två politiker, en tjänsteman och en representant för den lokala Pohjola-Norden föreningen samt följeslagare deltar från varje vänort.

På besöksagendan i år står rundtur i Sibbo, presentation av Nickby Hjärta och konstrunda på Gumbo Konst & Form.

Enligt Anna Abrahamsson är poängen med besöket att representanterna från vänorterna får bekanta sig med kommunen, dess beslutsfattande och dess kultur. Under besöket kommer deltagarna få en rundtur i kommunen, delta i officiella förhandlingar med temat "Digitalisering" och äta middag tillsammans med medlemmar i Sibbo kommunstyrelse och -fullmäktige. Representanterna från de nordiska kommunerna kommer enligt tidigare kutym inkvarteras hos värdfamiljer och även ha eget program tillsammans med dem.

Anna Abrahamsson anser att det finns mycket positivt i Sibbo som kan lyftas fram under besöket.

- Sibbo är en snabbt växande kommun som vågar testa på nya och innovativa saker. Det är en kommun som utvecklas hela tiden.

Anna Abrahamsson tycker också att vänortsbesöken utgör ett konkret gräsrotsperspektiv på hur man utformar nordiskt samarbete.

- Det blir dessutom intressant att få ett yttre perspektiv på hur vi gör saker i Sibbo kommun, säger hon.