Nordisk matproduktion på agendan

MÖTESDAGS. Under början av veckan har ett tjugotal representanter från elva olika nordiska livsmedelsarbetareförbund sammanträtt i Borgå. På agendan stod förutom diskussion om löne- och anställningsvillkor även ett besök till Arlas fabrik i Sibbo. Bild: Alexandra Karlsson

Stora matkedjor, löne- och anställningsvillkor och hur mycket maten egentligen får kosta var frågor som diskuterades när Livsmedelarbetarnas Nordiska Union samlades i Borgå.

Ett tjugotal representanter från de nordiska länderna närvarade på mötet, som inleddes i måndags och avslutas i dag, onsdag.

– Vi tyckte att Borgå var en lämplig plats för Nordiska Unionen att mötas på eftersom staden är både språkligt och historiskt passande. Här finns även mycket för utländska besökare att se, säger Veli-Matti Kuntonen, ordförande för Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL.

Livsmedelarbetarnas Nordiska Union är ett samarbetsorgan för elva nordiska fackförbund som företräder livsmedelarbetarnas intressen. Cirka 180 000 av förbundens medlemmar arbetar således inom livsmedelproduktion i till exempel bagerier, bryggerier, slakthus och mejerier. För tillfället är det Finland som axlar ansvaret som ordförandeland.

Dagligvaruhandeln är väldigt koncentrerad i Norden gentemot Centraleuropa till exempel.

Gemensamma intressen och bekymmer

Under de årliga mötena diskuteras olika aktuella frågor och på årets möte behandlades till exempel det finska konkurrenskraftsavtalet och den minskade exporten till Ryssland. Representanterna får även möjlighet att dela åsikter och erfarenheter med varandra.

– Vi diskuterar alla de frågor som är gemensamma för livsmedelsarbetarna i de nordiska länderna. Det handlar om likartade jobb i de olika länderna och därmed finns det ett intresse för att löne- och anställningsvillkor ska följa varandra så att man inte ska kunna spela ut det ena landet mot ett annat, säger Hans-Olof Nilsson, ordförande för svenska Livs.

Är ett samarbetsorgan som bildades på 1920-talet för nordiska livsmedelarbetarförbund och består av elva förbund från Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island och Färöarna. Totalt representerar Livsmedelarbetarnas Nordiska Union omkring 180 000 fackmedlemmar.

Finska medlemmar är Fackförbundet Pro och Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL. Finland är ordförandeland för perioden 2016-2017 och då fungerar Henri Lindholm, förbundssekreterare för SEL, som Nordiska Unionens ordförande.

Trots att livsmedelsbranschen ser olika ut i de nordiska länderna finns det sådant som berör samtliga länder.

– Till exempel påverkar en uppgång i visstidsanställningar inom branschen och den alltmer ansträngda stämningen på arbetsmarknaden oss alla, berättar Veli-Matti Kuntonen.

En annan gemensam nämnare som förenar de nordiska länderna är dominansen som stora kedjor, till exempel Kesko och svenska ICA, har över dagligvaruhandeln.

– Dagligvaruhandeln är väldigt koncentrerad i Norden gentemot Centraleuropa till exempel. Det finns bara några aktörer som har stor makt gentemot industrin, vilket i längden påverkar våra medlemmar som tvingas producera billigare då handelns egna märkesvaror pressar ner prisnivåerna. Och det hör ju ihop med den ständigt aktuella samhällsfrågan om hur mycket får maten kosta? Det finns inget enkelt svar på den frågan men vi vill säkerställa att våra medlemmar inte blir lidande, säger Henri Lindholm, förbundssekreterare för SEL och Nordiska Unionens ordförande.

Mer läsning