Nollvision för 2030 – skärpta klimatmål inom Borgå stad

LÄTT. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz konstaterar att det var lätt för staden att övergå till förnybar diesel. Nu kör alla stadens bilar miljövänligare. Bild: Bo Ingves

Borgå har skärpt sina klimatmål så att staden ska vara kolneutral 2030, då den tidigare målsättningen var 2035. Ett steg mot den visionen var att Borgå som första stad övergick till Nestes förnybara MY diesel i sin egen fordonspark sommaren 2017.

Det kanske inte låter som ett väldigt steg men biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz konstaterar att alla medel som finns måste tas i bruk för att staden ska nå målet om koldioxidneutralitet....