Nina Wiklund ny ordförande för LHH

ORDFÖRANDE. Nina Wiklund är nu ordförande för styrelsen bakom Lovisa Historiska Hus. Här vid sitt hem i Lovisa. Bild: Arkiv / Lasse Lehtinen

Lovisa Historiska Hus-organisationen gör förändringar – bland annat med ny ordförande. Ann-Britt Felin-Aalto ger nu över ordförandeklubban.

Föreningen bakom Lovisas mest populära evenemang, Lovisa Historiska Hus, har en ny styrelse. Föreningen meddelade om saken i ett pressmeddelande på torsdagen.

Ordförande från 2019 är nu Nina Wiklund, och i styrelsen sitter Heikki Pora, Vesa Virtanen, Markku Pulkkinen, Kaarina Liljeström, Airi Kallio och Camilla Berggren. Suppleanter är Petri Vauhkonen, Johanna Waltonen och Kari Markkula.

Wiklund har blivit bekant för många på sistone inte minst för att hon drev campingen i Lovisa under sommaren. Hon har också förekommit i tv-serien Suomen kaunein koti.

Styrelsen bakom LHH har haft nästan samma sammansättning tills nu. Allt har kretsat kring de grundande medlemmarna Ann-Britt Felin-Aalto, Tina Torckell och Petri Vauhkonen.

De senaste två åren har Felin-Aalto varit ordförande. Hon har också varit evenemangets projektchef de senaste tolv åren, och har meddelat att hon är villig att sköta uppgiften även i framtiden. Över 200 personer är i dag engagerade då LHH-evenemanget förverkligas.

Ann-Britt Felin-Aalto uppger i ett pressmeddelande att hon är nöjd med det som föreningen under de senaste åren fått till stånd.

Den nya styrelsen kommer att satsa såväl på föreningen som på att utveckla de evenemang som den arrangerar. Den kommande bostadsmässan, och det faktum att stadsdirektören också deltar då han visar upp sitt eget blivande hem, öppnar för sin del nya möjligheter och väcker ett intresse för Lovisa över bred front.

I det första evenemanget, som arrangerades 2005 och gick under namnet Renovera Ger Mera deltog femton hus. Då arrangerade man också det första seminariet som hade med renoveringsbyggande att göra. Antalet besökare som var cirka 3 000 överraskade direkt.

Längs åren ökade evenemangets popularitet, och allt fler program arrangerades på sidan om. Antalet besökare ökade och har redan under flera år rört sig kring 15 000.

Fram till 2010 ökade antalet husobjekt och offentliga objekt till 33, och efter det har de ökat till cirka 50. Undantaget utgjordes av evenemanget 2015, då LHH firades för tionde gången. Då deltog 61 objekt.

Mer läsning