Nina Wiklund leder Pohjola-Norden i Lovisa

Föreningen Pohjola-Norden i Lovisa har valt Nina Wiklund till ny ordförande.

Till viceordförande valdes Tuula Tuormaa, till sekreterare Rea Svennmas och Joan Hafrén blev kassör. Övriga ordinarie medlemmar i styrelsen är Barbo Antti, Marjatta Ikonen och Ann-Lis Udd. Till ersättare valdes Helena Enholm, Tua Friman, Lisbeth Lagerholm-Lindqvist och Karin Weckman-Rikberg. Till skolombud valdes Camilla Starck.