Niinistö talade för hopp och bildning

Stort intresse. Sauli Niinistö svarade på studenternas frågor i den fullsatta festsalen under Tobias Ekholms, Pipsa Kaikkonens, Silja Rantalas och Tuomas Seikkus ledning. Bild: Kristoffer Åberg

Både inför studenterna i Borgå Gymnasiums festsal och stadsborna på torget ville president Sauli Niinistö hellre tala om möjligheter och tillförsikt för framtiden än risker och hot. Presidenten ville även för sin egen del framföra sitt deltagande till den lilla knivhuggna flickans närstående. – Vi alla finländare har berörts av det som hände i Borgå på måndagen.

Som en del av programmet kring Finlands hundraårsjubileum besöker president Sauli Niinistö alla landskap och på torsdagen stod Nyland och Borgå i tur. I Borgå gymnasiums festsal samlades studenter från både det svenska och finska gymnasiet för att höra presidenten svara på frågor under ledning av Pipsa Kaikkonen, Tobias Ekholm, Silja Rantala och Tuomas Seikku. Frågorna har studenterna tagit fram som grupparbeten under hösten och de handlade om allt från miljö- och säkerhetspolitik till utbildningsfrågor och Me too-kampanjen.

Niinistö sade bland annat att han känner sig någorlunda optimistisk när det gäller att få fram konkreta beslut under Finlands ordförandeskap i det Arktiska rådet och att Finlands säkerhetspolitiska situation förändrats märkbart genom samarbetet med Sverige, partnerskapet med Nato och det direkta samarbetet med USA, Storbritannien och Tyskland.

Niinistö konstaterade att kunskap och utbildning genom tiderna uppskattats högt i Finland och att det här är något vi bör hålla fast vid. På frågan om hur presidenten då ser på nedskärningarna inom utbildningen citerade han nobelpristagaren Bengt Holmström som har sagt att utbildning inte bara är en ekonomisk fråga utan också en fråga om inställning.

När det gäller Me too-kampanjen sade Niinistö att ämnet är mycket viktig och att en av de stora frågorna på global nivå är att förbättra kvinnornas och flickornas situation i Afrika och Asien.

Studenterna verkade nöjda med Niinistös svar och besöket överlag.

– För mig var utbildningsfrågorna viktiga, jag tycker att han svarade sakligt på alla frågor, säger Mikael Kannaste från Linnankosken lukio som också ansåg att presidenten gjorde ett karismatiskt intryck.

Sara Ranta från Borgå Gymnasium tyckte också att mötet var givande.

– Det var nog värt att stanna och lyssna trots att diskussionen ordnades utanför skoltid. Han svarade på aktuella frågor som till exempel om hur stor tyngd studentbetyget bör ha när man söker in till en högskola.

Hennes studiekamrat Jonatan Fors som blir myndig till presidentvalets andra omgång, om det blir en sådan, säger att Niinistös svar på miljöfrågorna intresserade honom mest.

Ett bra land

Besöket på Borgå torg inleddes med fullmäktigeordförande Mikaela Nylanders hälsningsord och sång av Ocarinakören. I sitt tal ville president Niinistö ta fasta på positiva saker i Finland, bland annat att landet är det mest stabila i världen. Även de andra nordiska länderna klarar sig bra i olika jämförelser och Niinistö anser att man bör satsa på det nordiska samarbetet.

– Den nordiska modellen väcker positiva associationer runtom i världen och det är viktigt att vi bygger vidare på den. Även i det här sammanhanget är språkkunskaperna viktiga så att vi kan tala svenska med våra nordiska vänner.

När det gäller världsläget så känner Niinistö sig rätt så optimistisk trots att stormakternas retorik kan vara hård.

– Jag ser inget konkret hot för Finlands del men till exempel miljöfrågor är en global angelägenhet där det behövs handling.

Som avslutning ville Niinistö komma med en trösterik tanke:

– När vi går och lägger oss i kväll tycker jag vi kan fundera på att vi finländare enligt studier hör till de fem lyckligaste folken i världen.

Borgåbon Sanna Tiivola säger att Niinistö har flera egenskaper hon uppskattar.

– Han har talat om problemet med utslagning och han har tagit ställning mot tudelningen i samhället. Jag är själv med i en förening som hjälper hemlösa och Niinistö har själv deltagit i programmet under de bostadslösas natt. Han ser alla grupper i samhället och det uppskattar jag.

Mer läsning