Nickby växer då Ådalen byggs ut

KOMMUNALTEKNIK. Först ska gator byggas så att byggarbetarna kommer fram till tomterna. Bild: Kristoffer Åberg

Byggstarten för Ådalen har gått. Tre företag gör anspråk på tomter.

Nu startar utbyggnaden av de södra kvarteren vid Ådalen i Nickby. Hela området på cirka 37 hektar ska bli boplats för omkring 1 000 invånare och i planen har man ritat in torg, trädgårdslotter, cykel- och gångvägar.

Områdets södra del blir ett centrumområde med höghus på två till fyra våningar. Områdets norra delar ska ha lägre profil.

Utbyggnaden av området har fördröjts på grund av utgrävningar. Vid den arkeologiska inventeringen fann man stenåldersboplatser på Tallbacka. Här har troligen några av landets första fastbosatta odlande familjer bott på den bandkeramiska tiden cirka 2 500–2 000 f.Kr.

Intresset bland byggherrarna har varit överraskande stort, säger planläggningschef Matti Kanerva.

– Tomtavtalen görs nu i rask takt och vägbyggandet kommer i gång. Först kommer arbetsvägar så att byggbilarna kommer fram till tomterna, men en del slutliga gator kommer nog att vara klara redan nästa år.

Byggandet vid de kvarter som nu är aktuella, kan sätta i gång omedelbart eftersom kvarteren ligger intill Nybrovägen. Sammanlagt ska ett tiotal höghus byggas av de tre byggbolag som reserverat tomter här.

Tomtavtalen görs nu i rask takt och vägbyggandet kommer i gång.

Tre anbud

Markanvändningssektionen ska på sitt nästa möte klubba av tomtreserveringarna vid Ådalen. Det är Kunta-aravat Oy, A-Kruunu Oy och Avain Asumisoikeus Oy som lämnat in anbud om att lösa in tomter intill Nybrovägen. Ett flertal förhandlingar förs samtidigt med andra byggbolag som aspirerar på andra tomter.

Ådalen

Sibbo Ådal har klassats som ett värdefullt kulturlandskap.

Är ett av de viktigaste tillväxtområdena i Nickby centrum.

Arkitektbyrå Ajak Oy vann en tävling för området med förslaget ”Aarrekartta”.

Kollektivtrafik, smarta energilösningar, rekreation och gemenskap är teman i planen.

Kunta-aravat Oy reserverar ett område med en byggrätt på 2 400 kvadratmeter till ett maximalt pris på 300 000. Avsikten är att med långfristiga lån bygga förmånliga mindre hyreslägenheter som det råder stor brist på.

A-Kruunu Oy har grundats av statsrådet för att underlätta hyresbostadsläget i Helsingforsregionen och för att samtidigt utveckla innovationer och byggande i trä. Bolaget reserverar ett område med 2 800 kvadratmeter byggrätt. Tanken är att bygga höghus med förmånliga hyreslägenheter med statliga ARA:s lån.

Avain Asumisoikeus Oy är landets tredje största allmännyttiga bostadsrättsbolag. Bolaget önskar reservera ett område med sammanlagt 3 950 kvadratmeter byggrätt. Bolaget planerar bygga privatägda lägenheter finansierade med ARA:s lån.

Mer läsning