Nickby hjärtas framtid avgörs på tisdag

I STYRELSENS HÄNDER. På tisdag röstar kommunstyrelsen i Nickby om vilka klasser som ska få sin undervisning i Nickby hjärta. Bild: Kristoffer Åberg

Det tar alltför lång tid att bygga en ny fristående finsk lågstadieskola i Nickby och dessutom blir det dyrt, visar tjänstemannaberedningen.

På tisdag är det upplagt för omröstning i kommunstyrelsen i Sibbo. Den gamla styrelsen samlas till sitt sista möte och ska ta ställning till vilka elever som egentligen ska anvisas plats i Nickby hjärta.

Enligt kommundirektör Mikael Grannas som har berett ärendet för kommunstyrelsen saknar man i dag i kommunen en samstämmig bild av hur Nickby borde utvecklas. Den bilden borde pusslas ihop av beslutsfattarnas vilja och av invånarnas åsikter.

Man borde inleda arbetet på en planstomme för hur Nickby ska utvecklas, där det också ingår en ekonomisk analys.

5 miljoner dyrare

Grannas konstaterar att om man inte går in för att bygga till Nickby hjärta för en finsk lågstadieskola så blir följderna att de nya barn som flyttar in i Nickbytrakten måste gå i skola i baracker. Först 2023 kan en ny fristående skola stå klar, dessutom blir den 5 miljoner euro dyrare än om man bygger en ny skola i anslutning till Nickby hjärta.

En ny finsk lågstadieskola behövs redan 2020 då 1 600 nya invånare har flyttat till Nickby och byarna omkring Nickby.

Om de nya eleverna erbjuds endast en barackskola känner inflyttarna sig säkert bedragna och då kan det hända att kommunens dragningskraft och samtidigt också kommunens utveckling stannar av, motiverar Grannas. Han för också fram att skolnäten i Nickby och i södra Sibbo borde vara likadana. Nu erbjuds de finska eleverna i söder en enhetsskola medan Nickbyeleverna går i skilda skolhus i lågstadiet och i högstadiet.

Avskild helhet

Det är just det här som många invånare har protesterat mot i Nickby. Man tycker att det inte är en bra idé att placera lågstadieelever i samma hus som högstadieelever.

Grannas påpekar i beredningen till kommunstyrelsen att den nya delen, lågstadiet, i Nickby hjärta ska byggas som en avskild helhet, med egen ingång, egen gårdsplan och egen plats att lämna av eleverna på för de föräldrar som skjutsar sina barn till och från skolan.

Enligt de ursprungliga planerna ska Nickby hjärta efter utbyggnaden vara en skola för 700 finska elever i klasserna 0-9, och 400 svenska högstadieelever.

Bland annat inom SFP har många beslutsfattare tagit avstånd från planerna på så här stora skolor.

Bildningsutskottet bestämde vid sitt senaste möte att lågstadieelever inte ska placeras i Nickby hjärta. Sibbofullmäktige har godkänt den ursprungliga projektplanen, med plats för lågstadieelever, redan i höstas.

En fristående finsk lågstadieskola som ersätter de planerade utrymmena i Nickby hjärta kostar 11 miljoner euro.

Det är 5 miljoner euro mer än en utvidgning av Nickby hjärta.

För en fristående skola någonstans i Nickby uppbärs varje år 900 000 euro i intern hyra.

Den interna hyran för en tilläggsdel till Nickby hjärta blir 500 000 euro per år.

Om man bygger en fristående skola innebär det också att 200-300 elever måste placeras i baracker, i tre års tid, antagligen på idrottsplanen bredvid Nickby hjärta.