Nickby hjärtas elevupptagning på agendan

Förslaget är att inga utomstående skolor flyttas till Nickby hjärtas utbyggnad.

Frågan om elevupptagningsområdet för Nickby hjärta i Sibbo är aktuellt på måndag när bildningsutskottet träffas. I nuläget verkar förslaget att Kyrkoby skola flyttar till Nickby hjärta vara slopat.

Frågan handlar i grunden om Nickby hjärtas elevupptagningsområde.

Svenska utbildningssektionen har tidigare konstaterat att enkätresultatet visar att föräldrarna motsätter sig en flytt av Kyrkoby skola att ett annat alternativ måste hittas.

Nu föreslår bildningsdirektören att utbyggnaden av Nickby hjärta blir ett finskspråkigt lågstadium.