Nickby Hjärta kostar några miljoner mer än planerat

BYGGS UT. Byggstart för utvidgningen av Nickby Hjärta blir i juni. Kommunfullmäktige i Sibbo beslutade i måndags att tillmötesgå kostnadsförslaget och satsa 13,3 miljoner på tillbygget. Bild: Kristoffer Åberg

Utvidgningen av Nickby Hjärta blir dyrare än väntat. Kommunfullmäktige i Sibbo beslutade i måndags att satsa 13,3 miljoner euro på att bygga ut skolcentret. Det är drygt 3 miljoner mera än det ursprungliga kostnadsförslaget.

De första spadtagen på Nickby Hjärta-utvidgningen tas redan i juni, och enligt planerna kommer skolcentret att växa till sig med totalt 3 872 bruttokvadratmeter. Samtidigt kommer också vissa ändringsarbeten att göras på den existerande delen av skolkomplexet.

Orsakerna till att kostnaderna för utvidgningen skenat i väg är flera. Sibbofullmäktige godkände tillbyggets ursprungliga projektplan redan i november 2016, och då låg kostnadsprognosen på 10,24 miljoner euro. Byggprojektet sattes på entreprenad flera gånger under 2018 eftersom anbuden som kom in var för dyra. Det ledde till att kommunens planerade om utvidgningen, och ritade ett tillbygge med enklare stuktur, och en interiör med klara linjer där det funktionella fått förtur.

I januari i år sattes Nickby Hjärtas utvidgning igen på entreprenad, och i samband med det drog kommunen också upp en ny kostnadsplan där man beaktade kostnaderna som de ändrade ritningarna förde med sig. Kostnadsprognosen för Nickby Hjärtas utvidgning, som kommunfullmäktige nu godkände, ligger på 13,3 miljoner euro.

Summan omfattar också vissa saneringsarbeten på den gamla delen av skolkomplexet samt hyresutgifter för tillfälliga lokaler.

Det nya Nickby Hjärta väntas stå klar under våren 2021.

Mer läsning