Nickby hjärta inte symtomfritt

LUFT. Vissa elever har fått symtom i Nickby hjärta. Bild: Erika Lindström

De misstankar om dålig inomhusluft i Nickby hjärta som Östnyland skrev om för en tid sedan har utmynnat i några anmälningar om symtom.

Sibbo kommun meddelar nu att man fått några enskilda anmälningar från Nickby Hjärta om symtom som misstänks bero på inomhusluften. ÖN skrev om saken redan den 15 mars, och i det skedet handlade det bara om misstankar. Nu har kommunen kommit med ett pressmeddelande om symtomen.

– Vi ställer oss allvarligt till de här elevernas situation och vid behov gör vi specialarrangemang för dem. Om några anställda vid skolan uppvisar symtom, gör vi vid behov också specialarrangemang för dem, säger bildningsdirektör Kurt Torsell i ett pressmeddelande.

Precis som förut påpekar man ändå att det är helt normalt med några anmälningar och symtom som misstänks bero på inomhusluften i skolbyggnaderna. Antalet anmälningar från Nickby Hjärta är litet, uppger man.

I pressmeddelandet skriver man vidare att det är typiskt att nya möbler och övrigt yt- och inredningsmaterial orsakar materialutsläpp i inomhusluften, och att det kan vara en orsak bakom symptomanmälningarna.

Materialutsläppen avtar så småningom i en ny byggnad. Därför är ventilation inställd på större effekt än normalt. Vårdnadshavare som misstänker att barnet har symtom som beror på inomhusluften kan kontakta skolhälsovårdaren.

Kommunen uppger också att man fäste särskilt uppmärksamhet vid fukt när Nickby Hjärta byggdes. Bland annat har alla fasader byggts under skydd och de sista installationerna föregicks av fuktmätningar. Även vid valet av material fäste man vikt vid att byggnaden ska vara hälsovänlig.

Situationen har ändå inte förändrats sedan ÖN skrev om inomhusluften förra gången: för tillfället görs inga mätningar av luften, men man gör mätningar för att säkerställa att mätutrustningen i automationssystemet visar rätt mätresultat.

– Sådana mätningar ska alltid göras före garantigranskningarna, och i resultaten av dessa har inget oroväckande upptäckts, står det i pressmeddelandet.

Mer läsning