Nickby Hjärta byggs ut med gymnastiksal och klassrum

BYGGS UT. Bildningscentret Nickby Hjärta blir större. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningscentret Nickby Hjärta håller på att växa och nu har själva byggprojektet kommit i gång.

Nickby Hjärta byggs ut då behovet av skollokaler ökar i och med befolkningstillväxten i Nickby. Bildningscentret utvidgas med en gymnastiksal och nya undervisningslokaler. Nybygget ligger nordväst om den nuvarande skolbyggnaden.

Man har även planerat att andra aktörer såsom medborgarinstitutet, ungdoms-, kultur- och idrottstjänsterna och olika organisationer och föreningar får använda lokalerna och gymnastiksalen. Även nya gårdsplaner och parkeringsplatser byggs i samband med utvidgningsarbetet.

Vissa gångrutter i närheten av byggplatsen har stängts och kommunen uppmanar folk att passera byggplatsen till exempel via Norra skolvägen eller Södra skolvägen.

Mer läsning