Nickby gårds rekreationsområden ska bevaras

Ett antal kommuninvånare har frågat om vår inställning till bevarandet av Nickby gårds rekreationsområden. Svaret är entydigt – det ska finnas rekreationsområden på Nickby gårds områden också i framtiden.

Vi anser dock att det öppna landskapet, det vill säga åkrarna, kan bebyggas med småhus och egnahemshus. Det förslag som varit till påseende är "överdimensionerat". Om som exempelvis en jämförelse görs mellan detaljplanen för området öster om Sibbo å, det vill säga Sibbo ådal N40 – och förslaget till detaljplan för Nickby gård gällande areal och antal invånare får man följande resultat: Sibbo ådal är planerat för 1 000 invånare och motsvarande dimensionering skulle ge cirka 2 000 invånare för Nickby gård. Då Nickby ådal är helt utbyggt är det nog mycket tätt bebyggt.

Vi anser att Norrskogen ska helt bevaras för rekreation, liksom också Byberget och skogsområdet mot Nickby centrum. Sedan måste tillräckligt med friluftsleder reserveras också på åkerområdena för olika bruk och olika åldrar. Beredningen har fått i uppdrag att i samband med nästa planutkast göra en helhetsplan över friluftslederna.

Ett alternativ som förts fram är att detaljplanen skulle godkännas i delar, det vill säga i första hand skulle egnahemsområdena utvidgas eftersom det är främst nya egnahemstomter som kommunen behöver de kommande åren. Sedan borde man skilt utreda var höghus i framtiden ska byggas i Nickby.

Kaj Lindqvist kommunstyrelsens ordförande Clara Lindqvist gruppordförande, SFP, Sibbo