Nestes anställda oroar sig för framtiden

UTVECKLINGEN DRABBAS. Fyra personalgrupper vid Neste anser att regeringens åtgärder skadar bolagets utveckling. Bild: Kristoffer Åberg

Delas Neste upp? Hamnar aktier i Ryssland? Vad används pengarna för? Nestes personalgrupper uttrycker sin stora oro för framtiden på grund av att regeringen avstått från sin aktiemajoritet i bolaget. De anställda är rädda för att statsåtgärderna skadar det långsiktiga utvecklingsarbetet.

För omkring ett år sedan fattade regeringen beslut om att avstå från aktiemajoriteten i Neste och enligt bolagets personalgrupper gav detta en signal om att Neste inte är en så viktig aktör med tanke på landets försörjningsberedskap att staten borde vara ägare till över hälften av aktierna. Exempelvis elbolaget Fortum ansågs vara viktigare i denna bemärkelse.

Personalen konstaterar i en kommuniké att det var meningen att aktierna skulle flyttas till statens utvecklingsbolag Vake, som investerar i projekt som är viktiga för att stärka Finlands konkurrenskraft på lång sikt.

– Vi representanter för personalgrupperna förstod inte regeringens logik, Neste har ju visat sig vara en bra utbetalare av dividender. Bolaget presenterar ju också nya lösningar för förnybar energi både i hemlandet och ute i världen. Dessutom är Neste ett viktigt företag med tanke på försörjningsberedskapen en väldigt lång tid framöver, framhåller huvudförtroendemännen Sami Ryynänen och Jouni Lappeteläinen i Sköldvik i Borgå, Kimmo Aho i Nådendal samt Timo Nyman, som för ordet för bolagets högre tjänstemän.

Inga applåder

Fyrklövern påpekar att staten givetvis har rätt att sälja Finlands nationalegendom, men i detta fall har allting inte gått så snyggt till.

År 2017 donerade regeringen 50 miljoner euro till Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond.

– En bra sak att man vill förbättra barnens situation, men det intressanta var att man fixade saken genom att flytta över Nesteaktier för 50 miljoner till stiftelsen.

Den hade knappt hunnit säga tack förrän 80 procent av aktierna såldes.

Enligt Nestes personalgrupper betyder detta att statsrådet aldrig hade för avsikt att använda medlen för långsiktigt utvecklingsarbete utan ville bara bli av med aktierna.

Nyligen såldes 5 procent av de återstående Nesteaktierna. För ett år sedan förklarades det att aktierna först flyttas till Vake, som investerar pengarna så att de gynnar Finlands ekonomi på lång sikt.

– Men det gick inte som planerat. Man sålde aktierna förbi Vake och det torde vara klart att medlen landar i regeringens valbudget, påpekar företroendemännen.

Många öppna frågor

Sami Ryynänen säger till ÖN att orosmomenten nu är många.

– Det finns en rädsla för att Neste delas upp i flera företag och att man satsar i huvudsak på biosidan och glömmer det andra. Vi oroar oss också för var aktierna hamnar. Om de landar i Ryssland kan de ju användas för politisk utpressning.

En stor fråga är förstås också vad pengarna används till. Ryynänen konstaterar att då statens utvecklingsbolag Vake grundades var det en positiv sak.

– Men konceptet fungerar inte alls som planerat.