Neste uttrycker oro inför strejkhot

Neste varnar för att nästa veckas strejk kan lamslå exportindustrin. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Oljebolaget Neste varnar för konsekvenserna av den industristrejk som har varslats till nästa vecka.

Industrifacket förkastade i måndags riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud, vilket innebär att arbetstvisten kan leda till en omfattande industristrejk som hotar att lamslå stora delar av landet på måndag. Upp till 100 000 arbetstagare kan gå i strejk nästa vecka. Cirka 2 400 av dem jobbar för Neste.

– En eventuell strejk skulle leda till fördröjda störningar i Nestes produktion, vilket i sin tur skulle påverka hela samhället. Vi är mycket oroade över situationen och hoppas att man hittar en lösning så att människors och varors rörlighet inte äventyras i Finland, säger personal- och upphandlingschef Hannele Jakosuo-Jansson i ett pressmeddelande.

Neste understryker att bolaget har en viktig roll som leverantör av bränsle. Strejken kan ge upphov till störningar i distributionen, vilket skulle lamslå landsvägstrafiken, sjöfarten och flygtrafiken och i värsta fall leda till avbrott i den finska exporten, varnar Neste.

– Nestes raffinaderier är synnerligen säkerhetskritiska anläggningar där man bör undvika oplanerade förändringar. Att trygga en säker produktion kräver långsiktig planering och styrning, säger direktör Marko Pekkola på Nestes affärsverksamhetsenhet.

Mer läsning