Neste siktar på miljardinvestering – Borgå är ett av två alternativ

Neste är mitt i en runda samarbetsförhandlignar just nu, men samtidigt ska bolaget avgöra om man bygger en ny anläggning i Borgå eller i Rotterdam. Bild: Kristoffer Åberg

En ny anläggning för förnybara bränslen är aktuell för Neste. Storinvesteringen placeras endera i Rotterdam eller i Sköldvik.

Borgå är just nu i centrum av en jättelik process som döljer sig bakom grå byråkrati – en miljökonsekvensbedömning kring en planerad anläggning som, utifrån den bakomliggande teknologin, titulerats Ne...